Wrzesień 7, 2015
zagrożenia w ruchu drogowym kursy szkolenia od 2016

Szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym

Informujemy że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. określone zostały precyzyjne wymagania dotyczące kursów dokształcających w zakresie […]